Nhiệt độ cao tế bào điện môi cứng nhắc LD-3T

  • Tế bào điện môi nhiệt độ cao được thiết kế để thử nghiệm các vật liệu phẳng cứng ở nhiệt độ cao trong lò.
  • Nhiệt độ : 400 ° F / 200 ° C
  • Dải tần số: 50 Hz đến 1 MHz
Priced at
9.875,00 US$