IET LCR Meter Primer Phiên bản thứ nhất

Mồi này là một hướng dẫn tham khảo cực kỳ chi tiết và hữu ích giải thích hầu như bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có về hoạt động của LCR Meters.

LCR Meters đo các thông số trở kháng được gọi là L (điện cảm), C (điện dung) và R (điện trở). Các thông số trở kháng là đặc trưng của một mạch AC; mồi này mô tả các phép đo trở kháng thường được sử dụng, bao gồm các phương trình của chúng.

Cũng được mô tả là các kết nối với thiết bị được thử nghiệm và cách sử dụng các công cụ kiểm tra để đo chính xác trở kháng. Ngoài ra, mồi mô tả thử nghiệm của các thành phần thụ động riêng lẻ đối với điện cảm, điện dung và điện trở.

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải xuống bản sao pdf của LCR Primer 1st Edition miễn phí:

Để xem các đồng hồ đo LCR hiện có sẵn