OS-270 kháng Decade Box / RTD Simulator

  • Ô cách mạng ohm SOURCE Bộ vi xử lý kiểm soát kháng Decade Hộp giống như không có gì bạn đã từng thấy trước đây!
  • Hai mô hình hiệu quả về chi phí có sẵn
  • Độ chính xác chặt chẽ như 0,01%, với độ phân giải 0,01Ω
  • Được thiết kế như một mẫu chuẩn RTD lý tưởng
  • Dải điện trở ≈ 1 Ω - 1,5 MΩ
Priced at
1.455,00 US$