PLS Series Programmable Inductance Decade Box

  • Phạm vi rộng và độ phân giải: 1 µH đến 10 H
  • Có sẵn ở độ chính xác: 0,5%, 1% và 2%
  • Trình điều khiển LabVIEW cho các phiên bản IEEE-488.2 và RS-232
  • Trạng thái "mạch hở" và "ngắn mạch" có thể lập trình được tùy chọn
  • Máy tính để bàn và 19 "rackmount thùng
  • effective programmable impedance unit controlled manually and by a computer
  • Dual / Combo rackmount models ( examples: dual resistance, resistance & inductance)
  • Windows tools and IEEE-488 interface software and hardware available
  • Contact us for custom or built to order models
Prices range from 6.511,00 US$ to 7.124,00 US$
Prices range from 6.511,00 US$ to 7.124,00 US$
Estimated Delivery is 7 to 15 weeks