Digibridge 1689 Tính toán lỗi

1689 Giới hạn của Công cụ tính toán lỗi

Vui lòng chọn loại đơn vị (Điện dung, Điện cảm hoặc Kháng cự) và thay đổi các giá trị thích hợp.
Sau đó nhấn nút Calculate.


Tản tán : (D = 0 cho một tụ điện lossless lý tưởng)
Tần số: (từ 0,012 đến 100 kHz)
Chế độ điện áp:
Vôn: V (giữa 0,01 và 1,26 V)
Tốc độ:

Các kết quả:

Độ chính xác được đưa ra bởi máy tính GIỚI HẠN L ERI này là bảo thủ.
Độ chính xác tối ưu có thể thu được bằng cách:

  • Giảm ở mỗi tần số.
  • Đánh số bất cứ khi nào kết nối hoặc lịch thi đấu được thay đổi.
  • Sử dụng tính năng Δ%.
  • Hiệu chỉnh Digibridge trước khi sử dụng.

Liên kết đến 1689
Liên kết đến 1693 Máy tính chính xác