Bộ mô phỏng RTD có thể lập trình PRTD-X-6-0.001-RS232

  • Điện trở thập phân có thể lập trình IEEE hoặc RS232
  • Phạm vi rộng và độ phân giải: 1 mΩ đến 100 MΩ
  • Có sẵn ở độ chính xác: 0,01%, 0,02%, 0,05%, 0,1%, 0,5% và 1%
  • RTD đặc biệt và cấu hình tùy chỉnh
  • Các mô hình rackmount kép / kết hợp (ví dụ: điện trở và điện dung)
Priced at
13.750,00 US$