RCS-502 kháng và điện dung thập kỷ hộp

  • Sự kết hợp của kháng chiến và điện dung Deacade Box
  • Chính xác 0,1% đến 4%
  • Phạm vi rộng từ 100 pF - 100 µF & 1 Ω - 10 MΩ
  • Nhỏ gọn, thuận tiện và chắc chắn
  • Đọc trực tiếp và bằng chứng lỗi:
Priced at
707,00 US$