RCS Series kháng & điện dung hộp

  • Sự kết hợp của kháng chiến và điện dung thập kỷ
  • Chính xác 0,1% đến 4% (tùy thuộc vào mô hình)
  • Phạm vi điện dung 100 pF - 100 µF
  • Dải điện trở 1 Ω - 10 MΩ
  • Nhỏ gọn, thuận tiện và chắc chắn
  • Bây giờ bao gồm chứng chỉ hiệu chuẩn theo dõi NIST
  • Đọc trực tiếp và dễ sử dụng
  • Công tắc mã hóa màu
  • Hai mô hình có sẵn RCS-500 và RCS-502, RCS-502 đã cải thiện độ chính xác
Prices range from 384,00 US$ to 707,00 US$
Prices range from 384,00 US$ to 707,00 US$
Estimated Delivery is 1-2 week