1863-11 Điện trở thử nghiệm Lịch thi đấu cho 1863, 1864

  • Được thiết kế để đo điện trở bề mặt và khối lượng của mẫu thử
  • Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D 257
  • Có thể được sử dụng với 1863, 1864 hoặc 1865+
Priced at
3.960,00 US$