RM-150 Thiết bị kiểm tra mục đích chung Rack Mount Kệ

  • Phù hợp với tiêu chuẩn 19 "rack mount tủ, được xây dựng để EIA-310-D
  • Có sẵn trong chiều cao rack tiêu chuẩn gắn kết
  • Có khả năng hỗ trợ hầu hết các dụng cụ điện lên tới 150 pound
  • Lỗ thông gió ở phía dưới cho phép làm mát thiết bị
  • Dải Velcro được bao gồm để giúp các dụng cụ an toàn trên kệ
  • Gắn phần cứng có sẵn theo yêu cầu
Priced at
296,00 US$