Hộp thay thế kháng 2W của RS-201W-2W 2 Watt

  • Nhỏ gọn, thuận tiện và chắc chắn
  • Bảng điều khiển gắn kết, bảo vệ trường hợp và các tùy chọn bảo vệ cầu chì có sẵn
  • Đọc trực tiếp và bằng chứng lỗi:
  • Mã hóa màu
Priced at
879,00 US$