RS-RTD - Bộ mô phỏng RTD kháng

  • Nhỏ gọn, thuận tiện và chắc chắn
  • Tùy chọn lắp đặt bảng điều khiển và vỏ bọc có sẵn
  • Đọc trực tiếp và bằng chứng lỗi:
  • Mã hóa màu
Priced at
585,00 US$