Hộp thay thế kháng RS Series

  • Chính xác 0,1% đến 1%
  • Phạm vi rộng từ 0,01 - 100 M Ω
  • Lựa chọn rộng các mô hình tiêu chuẩn và tùy chọn với nhiều tính năng mạnh mẽ
  • Nhỏ gọn, thuận tiện và chắc chắn
  • Bây giờ bao gồm chứng chỉ hiệu chuẩn theo dõi NIST
  • Bảng điều khiển gắn, bảo vệ trường hợp và cầu chì tùy chọn bảo vệ có sẵn
  • Đọc trực tiếp và bằng chứng lỗi
  • Công tắc mã hóa màu
Prices range from 188,00 US$ to 879,00 US$
Prices range from 188,00 US$ to 879,00 US$
Estimated Delivery is Stock to 1 week