Trình mô phỏng RTD

Filter Ideal Instrument
  1. RS-RTD - Bộ mô phỏng RTD kháng
    • Độ chính xác 0,1% + 25 mΩ (± 0,32 ºC ở 0ºC cho PT 100)
    • Độ phân giải: 10 mΩ (0,025 ºC đối với PT 100)
    • Phạm vi lên đến 10 kΩ
    • Sử dụng điện trở thực

1 Item

per page
Set Descending Direction