Trình mô phỏng RTD

Filter Ideal Instrument
  1. RTD Series - Mô phỏng RTD chính xác
    • Độ chính xác cao nhất, độ ổn định cao nhất, TC thấp nhất của bất kỳ RTD Simulator nào khả dụng
    • Độ chính xác cho Z Series: 0,005% (0,012 ºC đối với PT 100)
    • Độ phân giải: 1 mΩ (0.0025 ºC đối với PT 100)
    • Độ ổn định 0.0002% trong 24 giờ; 0,001% trong 12 tháng

1 Item

per page
Set Descending Direction