Danh mục cuộn

Filter Ideal Instrument
  1. GenRad 1491 D, G chính xác Decade Cuộn cảm
    • Cuộn cảm hàng thập kỷ chính xác nhất có sẵn, độ chính xác là 0,8%
    • Điện cảm từ 1 mH hoặc 100 µH đến 11 H
    • Che chắn lõi hình xuyến cho điện cảm lẫn nhau nhỏ và hiệu ứng tối thiểu từ các trường ngoài
    • Niêm phong chống lại độ ẩm cho sự ổn định lâu dài

1 Item

per page
Set Descending Direction