Mạng bù trừ song song SPC 102 Series

Mạng SPI Series-Parallel Compensation Network được sử dụng với cặp thanh SB103 Shorting Bars cho kết nối bốn đầu nối song song của các điện trở trong Model SR1010 và SR1030.

Priced at
1.759,00 US$