Sê-ri SR102 / 103/104

  • Độ chính xác cao nhất (1 ppm / năm) và độ ổn định (± 0,5 ppm / năm điển hình) của bất kỳ chuẩn kháng nào
  • Hệ số nhiệt độ thấp nhất (<0,1 ppm / ºC)
  • Có sẵn trong 3 kiểu: 100Ω, 1000 Ω, 10.000Ω.
  • Vẫn là tiêu chuẩn kháng cự quan trọng nhất, không có tương đương, trong hơn 35 năm
  • 5 năm bảo hành bao gồm
  • Tiêu chuẩn chính của Phòng thí nghiệm đo lường quốc gia trên toàn thế giới
  • Vẫn là tiêu chuẩn kháng cự quan trọng nhất, không có tương đương, trong hơn 35 năm
  • Dầu đầy, bịt kín; đơn vị có thể được cung cấp mà không có trường hợp để sử dụng trong dầu tắm
  • ISO / IEC-17025 Bao gồm hiệu chuẩn được công nhận
  • Đã bao gồm các phép đo alpha beta
Prices range from 7.728,00 US$ to 8.851,00 US$
Prices range from 7.728,00 US$ to 8.851,00 US$
Estimated Delivery is 15 to 50 weeks