Điện trở tiêu chuẩn SRL-0,01 10 milliohm

  • Điện trở chuẩn 1 milliohm
  • Rất ổn định - lên đến 50 ppm / năm
  • Nhiều giá trị - 1 mΩ đến 10 TΩ,
  • Được sử dụng bởi các Viện đo lường quốc gia trên toàn thế giới
  • 3 năm bảo hành bao gồm
  • TC tuyệt vời - thấp tới 0,4 ppm / ° C
Priced at
2.895,00 US$