Điện trở tiêu chuẩn SRL-0,1 100 milliohm

  • Điện trở chuẩn 100 milliohm
  • Rất ổn định - tối đa 4 ppm / năm
  • Nhiều giá trị - 1 mΩ đến 10 TΩ,
  • Được sử dụng bởi các Viện đo lường quốc gia trên toàn thế giới
  • 3 năm bảo hành bao gồm
  • TC tuyệt vời - thấp tới 0,4 ppm / ° C
Priced at
2.745,00 US$