Tiêu chuẩn kháng chiến chính xác Series SRL

  • Very stable - up to 2 ppm/yr
  • Wide range of values - 1 mΩ to 1.9 TΩ,
  • Used by national measurement institutes across the world
  • 3 Year warranty included
  • TC tuyệt vời - thấp tới 0,4 ppm / ° C - Không cần ổn định trong bồn tắm có kiểm soát nhiệt độ
  • Báo cáo hiệu chuẩn ở 3 nhiệt độ - Biểu đồ nhiệt độ với alpha và beta được cung cấp
  • Sự kết hợp của nhiều điện trở trong một đơn vị nhà ở và đơn vị trực tiếp plug-in cho hầu hết DMM của Fluke, Wavetek, Agilent, có sẵn
Prices range from 2.470,00 US$ to 3.945,00 US$
Prices range from 2.470,00 US$ to 3.945,00 US$
Estimated Delivery is 3 to 13 weeks