Tiêu chuẩn kháng SRX-10 10 ohm

  • 10 ohm kháng tiêu chuẩn
  • Rất ổn định - lên đến 10 ppm / năm
  • ISO-17025 Bao gồm hiệu chuẩn được công nhận
  • 3 năm bảo hành bao gồm
  • TC tuyệt vời - thấp tới 1 ppm / ° C
  • Nhiều giá trị - 1 mΩ đến 10 TΩ
Priced at
735,00 US$