Tiêu chuẩn kháng SRX-10M 10 Megohm

  • Tiêu chuẩn kháng 10 Megohm chính xác
  • Rất ổn định - tối đa 20 ppm / năm
  • ISO-17025 Bao gồm hiệu chuẩn được công nhận
  • 3 năm bảo hành bao gồm
  • TC tuyệt vời - thấp tới 5 ppm / ° C
  • Nhiều giá trị cũng có sẵn - 1 mΩ đến 10 TΩ
  • Ngoài các giá trị chuẩn, mọi giá trị tùy chỉnh đều có sẵn. Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng IET, để biết thêm thông tin
  • Sự kết hợp của nhiều điện trở trong một nhà ở duy nhất có sẵn
Priced at
999,00 US$