Tiêu chuẩn kháng kinh tế dòng SRX / SRC

  • Nhiều giá trị - 1 mΩ đến 10 TΩ
  • Rất ổn định - lên đến 10 ppm / năm
  • ISO-17025 được hiệu chuẩn
  • 3 năm bảo hành bao gồm
  • TC tuyệt vời - thấp tới 1 ppm / ° C
  • Bất kỳ giá trị kháng tùy chỉnh nào khả dụng
  • Lựa chọn tuyệt vời cho một tiêu chuẩn kháng chiến để hiệu chỉnh DMM, Micro-Ohmmeters và Megohmmeters
  • Sự kết hợp của nhiều điện trở trong một nhà ở duy nhất có sẵn
Prices range from 735,00 US$ to 2.790,00 US$
Prices range from 735,00 US$ to 2.790,00 US$
Estimated Delivery is 2 to 6 weeks