Tiêu chuẩn Teflon- TS-100

  • Công cụ vô giá trong việc xác minh hoạt động của bất kỳ tế bào điện môi cứng nhắc nào như LD-3 và LD-3T

Priced at
926,00 US$