Bộ chia điện áp

Filter Ideal Instrument
  1. Bộ chia điện áp thập phân dòng 1455
    • Độ tuyến tính tốt hơn 20 ppm (kiểu quay số 5)
    • Trở kháng đầu vào: cho 1455-A 10 kΩ & 1455-B, 1455-BH 100 kΩ
    • Mô hình tần số cao, giảm 3 dB ở 7,5 MH z

1 Item

per page
Set Descending Direction