Bộ chia điện áp

Filter Ideal Instrument
 1. Bộ chia điện áp DP 1211 & DP 1311
  • Bộ chia điện áp Kelvin-Varley
  • Vẫn được sản xuất theo các thông số kỹ thuật tương tự như các đơn vị esi / Tegam
  • 4 mẫu tiêu chuẩn có giá trị điện trở 1 kΩ & 10 kΩ
  • Giá trị điện trở tùy chỉnh, như 8 kΩ hoặc 100 kΩ có sẵn
  • Điện trở chính xác trong suốt
  • Bộ chuyển đổi hợp kim bạc rắn
 2. Bộ chia điện áp RV722 Kelvin-Varley
  • Bộ hiệu chỉnh điện áp chính 100 kΩ Kelivin-Varley
  • Được sử dụng bởi các Viện Đo lường Quốc gia trên khắp thế giới
  • Được xây dựng trong cầu Wheatstone cho phép tự điều chỉnh mạch
  • Sử dụng "Điện trở vết thương dây hàn kín"

2 Items

per page
Set Descending Direction