Bộ chia điện áp

Filter Ideal Instrument
 1. KVD-700 Bộ chia điện áp Kelvin-Varley chính xác
  • Bộ hiệu chỉnh điện áp chính 100 kΩ Kelivin-Varley
  • Được sử dụng bởi các Viện Đo lường Quốc gia trên khắp thế giới
  • Được xây dựng trong cầu Wheatstone cho phép tự điều chỉnh mạch
  • Nhân viên "Zero tempco foil resistors"
  • Thay thế trực tiếp cho Fluke 720A

 2. Bộ chia điện áp RV722 Kelvin-Varley
  • Bộ hiệu chỉnh điện áp chính 100 kΩ Kelivin-Varley
  • Được sử dụng bởi các Viện Đo lường Quốc gia trên khắp thế giới
  • Được xây dựng trong cầu Wheatstone cho phép tự điều chỉnh mạch
  • Sử dụng "Điện trở vết thương dây hàn kín"

2 Items

per page
Set Descending Direction