IET Labs là nhà sản xuất thiết bị đo lường và kiểm tra độ chính xác của Hoa Kỳ. Một thập kỷ trước, chúng tôi đã mua lại dòng sản phẩm GenRad và esi và tiếp tục sản xuất và hỗ trợ các tiêu chuẩn nổi tiếng thế giới này.


Sản phẩm phổ biến

Xem tất cả sản phẩm

Giữ liên lạc

Hãy là người đầu tiên nghe về sản phẩm mới.