PRS-300 Độ chính xác khả năng lập trình kháng chiến

 • Dải điện trở: 0,1 Ω đến 20 MΩ
 • Độ chính xác của phòng thí nghiệm chính xác 70 ppm + 1 mΩ
 • Độ phân giải: 1 μΩ (0,000 001 Ω) hoặc 6 chữ số
 • Để nâng cao hơn nữa độ chính xác tới <20 trang / phút, không mất thêm chi phí, hãy xem PRS-DMM
 • Điện trở lập trình với giao diện USB và trình điều khiển Labview
 • Bảo hành 5 năm
 • Hầu như không có chi phí bảo trì, rất đơn giản để hiệu chỉnh
 • Rơle độ tin cậy cao, được đánh giá cho 100 Triệu công tắc
 • Với bảng PT-100 và PT-1000 tích hợp, giá trị RTD có thể được nhập vào cả ° C, ° F hoặc Ω
 • Bảng kháng chiến "giá trị ưu tiên" EIA được tích hợp sẵn
 • Không có điện trở hoặc chuyển đổi
Priced at
0,00 US$
Estimated Delivery is REPLACED BY PRS-330 week