GenRad 1422-CD Variable Air Capacitors

  • Phạm vi thấp tới 0,002 pF và cao tới 1150 pF (Tùy thuộc vào kiểu máy)
  • Biến không khí tụ
  • Tính ổn định: tốt hơn 0,02% toàn thang mỗi năm
  • Có thể thanh toán đến 40 trang / phút
  • Hệ số nhiệt độ thấp, tổn thất thấp
  • Lựa chọn rộng 7 mô hình cho phù hợp với nhu cầu điện dung thấp
Priced at
14.145,00 US$