HARS-X2-1-10M Công suất cao kháng Decade Box

 • Sức đề kháng từ 1 mΩ đến 111 MΩ
 • Có sẵn trong phiên bản năng lượng kép: HARS-X2
 • Lựa chọn rộng: đơn thông qua 11 thập kỷ đơn vị
 • Độ chính xác cao - 0,01% (100 ppm)
  • HARS-X: ± (0,01% + 2 mΩ)
  • HARS-B: ± (0,1% + 4 mΩ)
 • Rất thấp không kháng: <1 mΩ mỗi thập kỷ cho HARS-X
 • Các liên hệ hợp kim bạc rắn hiệu năng cao
 • Hệ số nhiệt độ thấp: - 5 ppm / ° C
 • Điện trở không cảm ứng hoặc điện cảm thấp
 • Rack rack có sẵn

Priced at
1.350,00 US$