Hộp số thập phân kháng HPRS-C-4-0.1 công suất cao

  • Sức đề kháng từ 1 mΩ đến 10 MΩ
  • Công suất: 225 W / thập kỷ, tối đa 250 W hoặc cao hơn (Liên hệ IET cho các đơn vị điện cao hơn tùy chỉnh)
  • Độ chính xác: 0,5% hoặc 1%
  • Đánh giá điện áp: 1000 V hoặc cao hơn
  • Có sẵn các cấu hình đặc biệt và tùy chỉnh
Priced at
2.004,00 US$