LOM-506 4-ga Kelvin Microprobe

4-Terminal Kelvin MicroprobesMáy hàn điểm, tải lò xo (1,27 mm)
Phù hợp với:

  • khoai tây chiên
  • bảng mạch linh kiện
  • dấu vết dây dẫn
  • bên trong của kết nối
  • 1 mét dài. Liên hệ với IET Labs để biết các độ dài khác
    Priced at
    345,00 US$