Decade ứng dụng Resistor Notes

Sử dụng các liên kết này để cải thiện môi trường ứng dụng và thử nghiệm của bạn.IET Labs Sản xuất nhiều loại điện trở thập kỷ cho các ứng dụng đa năng, phòng thí nghiệm và điện áp cao.

Có thể nhìn thấy toàn bộ dòng kháng Decade Resistance của IET bằng cách nhấp vào liên kết. Thập kỷ điện trở