SRR-0,001 Chính xác 0,001 ohm Reichsantalt Loại điện trở tiêu chuẩn

Mô tả ngắn
Priced at
3.945,00 US$