Bộ thiết bị kiểm tra TLK-100 Deluxe (17 chiếc)

  • Bộ hoàn chỉnh 17 bộ hiệu suất cao, đa dụng, đa mục đích sẽ phù hợp với hầu hết mọi ứng dụng—
  • Được đóng gói trong túi đựng 5 túi có thể treo trên tường hoặc thắt lưng.
  • Bao gồm: a) Đầu dò thử Saftey, b) Đầu dò thử tải lò xo, c) Bộ điều hợp M / F 4 mm / 4 mm, d) Đầu dò kiểm tra đầu nhọn, e) Đầu dò kiểm tra đầu Flexable, f) Đầu dò kiểm tra dây, g) Kẹp cá sấu và đầu nối Lug với ổ cắm 4 mm  

Priced at
94,00 US$