7000-04 Alligator Clip Dẫn, 1 Mét

  • Bộ kẹp cá sấu được đặt bằng 4 BNC đến 4 phích cắm chuối và 4 kẹp cá sấu.
  • Những khách hàng tiềm năng này được thiết kế đặc biệt để hoạt động với các đồng hồ LCR 1689 / 89M, 1693, 7600 Plus, 1910 và 1920
Priced at
385,00 US$