Tháng 6 năm 2005

IET Labs mua dòng công cụ GenRad từ QuadTech
Original GenRad Digibridge LCR Sản phẩm & 1863/1864 Megohmmeters

IET Labs, thông báo rằng họ đã mua "Dòng sản phẩm cổ điển" còn lại (CPL II) từ QudTech. Phần lớn dòng CPL được bán cho IET Labs vào đầu năm 2000. Toàn bộ dòng thiết bị CPL đại diện cho những sản phẩm mà QuadTech mua lại từ GenRad vào năm 1991.

Tất cả các nhân viên QuadTech đang tham gia vào CPL Line sẽ tham gia IET Labs tại vị trí West Roxbury MA, nơi xử lý tất cả các giai đoạn sản xuất, kiểm tra và hiệu chuẩn. Những nhân viên này có nhiều năm kinh nghiệm từ khi họ bắt đầu ở GenRad đến nay. Kỹ năng và kinh nghiệm tuyệt vời của họ trong việc xây dựng và bảo trì các công cụ này sẽ tiếp tục duy trì chất lượng và độ tin cậy tương tự mà các sản phẩm này luôn được biết đến. IET Labs sẽ khôi phục và phát triển vị trí thị trường của Dòng sản phẩm cổ điển đồng thời duy trì sự lựa chọn rộng hơn của dòng sản phẩm IET của riêng mình. IET Labs đặc biệt chú ý đến nhu cầu chuyên môn của khách hàng trong các thiết bị hiệu chuẩn và đo lường. IET sẽ cung cấp dịch vụ bán hàng, bảo trì và hỗ trợ khách hàng cho tất cả các sản phẩm CPL hiện tại và tất cả các sản phẩm hiện đang được khách hàng sử dụng.

IET Labs cũng sẽ có khả năng thực hiện 17025 Hiệu chuẩn được công nhận trên tất cả các mục này.


Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ:
IET Labs, Inc.
534 Main Street
Westbury, NY 11590
516-334-5959 hoặc 800-899-8438
FAX: 516-334-5988
sales@ietlabs.com