Điều khoản và điều kiện

1. XIN ĐỌC THỎA THUẬN THỎA THUẬN NÀY. Nó chứa các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DUY NHẤT BÁN ĐỂ ÁP DỤNG CHO MUA SẢN PHẨM TỪ LAO ĐỘNG IET, INC ("CÔNG TY"). BẤT K DI ĐIỀU KHOẢN KHÁC BIỆT HOẶC BỔ SUNG THIẾT LẬP THỨ BA TRONG ĐẶT HÀNG MUA HÀNG HOẶC GIAO TIẾP SIMILAR ĐƯỢC MỤC TIÊU VÀ S SH KHÔNG BẮT BUỘC VỀ CÔNG TY KHÔNG CÓ MỘT THỎA THUẬN RIÊNG ĐƯỢC ĐƯỢC KÝ B BYNG NHÂN VIÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA CÔNG TY. B PLNG CÁCH ĐẶT HÀNG CHO SẢN PHẨM TỪ CÔNG TY, HOẶC B ACCNG CHẤP NHẬN GIAO HÀNG CỦA SẢN PHẨM MÔ TẢ VỀ CÁC GÓI ĐÓNG GÓI ÁP DỤNG, TRẢ LÃI VÀ / HOẶC THỜI GIAN ĐƯỢC NHẬN ĐƯỢC VỚI SẢN PHẨM, BẠN ĐỒNG Ý ĐƯỢC B BNG VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY .

2. KHẢ NĂNG VÀ GIÁ PHÒNG:

Danh sách sản phẩm, thông số kỹ thuật, tính khả dụng và giá cả có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các đơn đặt hàng không ràng buộc Công ty cho đến khi được đại diện được ủy quyền của Công ty chấp nhận. Giá niêm yết và phí được thảo luận ở đây bằng đô la Mỹ. Một số sản phẩm có thể không có sẵn cho lô hàng bên ngoài Hoa Kỳ. Công ty bảo lưu quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản hoặc hủy đơn đặt hàng theo quyết định riêng của mình. Công ty cũng có thể thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Nếu đặt hàng từ danh mục của Công ty, giá được hiển thị trong đó phản ánh thông tin mới nhất có sẵn tại thời điểm in danh mục hoặc tải lên danh mục điện tử. Khách hàng sử dụng danh mục điện tử đồng ý tải lên ngay lập tức các phiên bản cập nhật khi nhận được từ Công ty. Giá tính phí sẽ là giá hiện hành khi một đơn đặt hàng được đặt bất kể phương thức đặt hàng. . Giá niêm yết của Công ty không phản ánh chi phí cho việc mua hàng của Khách hàng qua thẻ tín dụng hoặc bất kỳ dịch vụ mua sắm của bên thứ ba, phần mềm hoặc nhà cung cấp thương mại điện tử nào và Công ty có thể đi qua các khoản phí bổ sung phát sinh từ việc Khách hàng sử dụng các phương thức mua đó. Giá được hiển thị không bao gồm bất kỳ khoản thuế Liên bang, Tiểu bang hoặc địa phương hoặc bất kỳ doanh số bán hàng, sử dụng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hoặc tương lai hiện tại hoặc tương lai. Khi áp dụng, các loại thuế này sẽ được lập hóa đơn dưới dạng một mặt hàng riêng biệt và được Khách hàng thanh toán. Đơn đặt hàng được chấp nhận với sự hiểu biết rằng các loại thuế đó sẽ được thêm vào, theo yêu cầu của pháp luật. Công ty tính thuế bán hàng địa phương trừ khi Khách hàng có chứng nhận miễn thuế bán hàng hợp lệ trong hồ sơ với Công ty.

3. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN:

Các điều khoản tiêu chuẩn cho Khách hàng là các doanh nghiệp đã đăng ký và đáp ứng các tiêu chí tín dụng của Công ty là 30 ngày kể từ ngày lập hóa đơn, trừ trường hợp có thoả thuận khác bằng văn bản của Công ty. Tất cả các khoản thanh toán sẽ đến hạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập hoá đơn, mà không có bất kỳ khoản khấu trừ hoặc giảm giá nào. Công ty sẽ có quyền khấu trừ và khấu trừ cho bất kỳ khoản tiền nào còn nợ. Nếu Khách hàng không thanh toán trong các điều khoản thanh toán, Công ty có thể trì hoãn các lô hàng cho đến khi khoản thanh toán đó được thực hiện và có thể, hủy bỏ toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của các đơn đặt hàng chưa được giải quyết. Công ty bảo lưu quyền thêm phí dịch vụ 20 đô la cho tất cả các séc được trả lại. Các khoản tín dụng do Công ty cấp phải được sử dụng trong vòng một năm. Các khoản tín dụng không được thực hiện trong vòng một năm sẽ bị hủy và Công ty sẽ không còn trách nhiệm pháp lý nữa. Khách hàng sẽ thanh toán cho Công ty mọi chi phí phát sinh trong quá trình thu bất kỳ số tiền quá hạn nào từ Khách hàng, bao gồm tất cả các chi phí tòa án và phí luật sư, tuy nhiên, nếu các khoản phí nêu trên vượt quá mức phí có thể được tính hợp pháp theo luật hiện hành. được tính để không vượt quá tỷ lệ hợp pháp.

4. MỞ TÀI KHOẢN / ĐIỀU KIỆN TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG:

Khách hàng muốn mở tài khoản tín dụng phải cung cấp các thông tin theo yêu cầu của Công ty. Công ty có toàn quyền quyết định cấp, từ chối hoặc chấm dứt mọi khoản tín dụng, hoặc giảm hoặc đình chỉ bất kỳ hạn mức tín dụng nào vào bất kỳ lúc nào. Công ty cũng có quyền hủy bất kỳ lệnh nào, yêu cầu thanh toán trước hoặc yêu cầu Khách hàng cung cấp bảo đảm đầy đủ về hiệu suất mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của Công ty, trong trường hợp khách hàng phá sản, nộp đơn yêu cầu phá sản. của người nhận hoặc người được ủy thác cho Khách hàng hoặc việc thực hiện bởi Khách hàng của một nhiệm vụ vì lợi ích của chủ nợ.

5. THẺ TÍN DỤNG:

Chúng tôi chấp nhận thẻ tín dụng và thẻ mua sắm từ thẻ mua hàng American Express®, MasterCard®, VISA® và Government. Phụ phí có thể được đánh giá cho Khách hàng thường thanh toán các hóa đơn quá hạn bằng thẻ tín dụng.

6. TRẢ LẠI VÀ HỦY BỎ:

Vì hầu hết các sản phẩm đều được xây dựng để đặt hàng nên chúng không thể hủy và không thể trả lại. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với IET Labs.

  7. ĐƠN HÀNG QUỐC TẾ:

  Đơn đặt hàng xuất dưới $ 100,00 phải chịu khoản phí xử lý $ 25,00. Các đơn hàng xuất khẩu yêu cầu xử lý, đóng gói và tài liệu đặc biệt phải chịu thêm phí. Các đơn đặt hàng xuất khẩu được chấp nhận trên cơ sở thanh toán trước khi giao hàng bằng séc trong các quỹ của Hoa Kỳ, chuyển khoản ngân hàng, lệnh chuyển tiền quốc tế hoặc thẻ tín dụng. Giá là FCA Company Warehouse theo Incoterms 2000 và không bao gồm bảo hiểm, cước vận chuyển, môi giới, thuế hay thuế.

  8. KIỂM SOÁT XUẤT KHẨU:

  Các sản phẩm được mua hoặc nhận theo các Điều khoản và Điều kiện Bán này phải chịu các luật, hạn chế, quy định và đơn đặt hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ. Khách hàng đồng ý tuân thủ tất cả các luật, hạn chế và quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ hoặc cơ quan hoặc cơ quan nước ngoài, và không được xuất khẩu hoặc chuyển giao cho mục đích reexport, bất kỳ sản phẩm nào đến bất kỳ quốc gia bị cấm hoặc cấm vận hoặc bất kỳ bị từ chối, bị chặn hoặc người hoặc pháp nhân được chỉ định như đã đề cập trong bất kỳ luật hoặc quy định nào của Hoa Kỳ hoặc luật pháp nước ngoài. Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng nó không thuộc về những người bị từ chối, danh sách người được chỉ định đặc biệt hoặc danh sách người bị nợ và không bị pháp luật nghiêm cấm mua sản phẩm hoặc dịch vụ dưới đây. Khách hàng phải chịu trách nhiệm lấy bất kỳ giấy phép nào để xuất, tái xuất hoặc nhập khẩu theo yêu cầu.

  9. VẬN CHUYỂN & XỬ LÝ / GIAO HÀNG:

  Tất cả các lô hàng nội địa của Hoa Kỳ là FCA Shipping Point theo Incoterms 2000 và trong tất cả các trường hợp, tiêu đề sẽ được chuyển đến nhà cung cấp dịch vụ tại điểm giao hàng và sau đó tất cả các rủi ro mất mát hoặc thiệt hại sẽ được áp dụng cho Khách hàng (không liên quan đến bên nào trả tiền cho chi phí vận chuyển). Phí xử lý công ty và hãng vận chuyển sẽ được áp dụng. Dịch vụ hàng ngày của ngày hôm sau và ngày thứ hai có sẵn tại 48 tiểu bang lân cận, Alaska, Hawaii và Puerto Rico. Ngày giao hàng được cung cấp trước chỉ là ước tính và không đại diện cho ngày giao hàng cố định hoặc được đảm bảo. Các lô hàng xuất khẩu được đặt trên cơ sở Kho Công ty FCA theo Incoterms 2000, với Công ty tính phí riêng cho các chi phí, bảo hiểm và cước vận chuyển để đưa sản phẩm đến địa điểm được đặt tên.

  10. ỨNG DỤNG NGUY HẠI:

  SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HOẶC ĐƯỢC ỦY QUYỀN VỀ AN TOÀN, H L TRỢ CUỘC SỐNG, THỰC HIỆN SỨC KHỎE, NUCLEAR, QUÂN SỰ HOẶC THƯƠNG MẠI, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT K US VIỆC SỬ DỤNG HOẶC ÁP DỤNG TRONG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG MỘT SỐ CÓ THỂ CÓ ĐẶC BIỆT NGUYÊN NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẶC SỞ HỮU, KHÔNG AN TOÀN NHÂN VIÊN ỦY QUYỀN CỦA NHÀ SẢN XUẤT ĐÃ ĐĂNG KÝ MỘT THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG ĐẶC BIỆT CHUYỂN ĐỔI SỬ DỤNG NÀO. KHÁCH HÀNG HỢP TÁC TẤT CẢ RỦI RO VÀ TRÁCH NHIỆM CHO SỬ DỤNG TRONG ỨNG DỤNG VÀ ĐẠI LÝ ĐỂ ĐẢM BẢO CÔNG TY VÀ NHÀ SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM CHO TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI CÓ THỂ ĐƯỢC NGỪNG DO SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRONG ỨNG DỤNG ĐƯỢC ỨNG DỤNG NÀY.

  11. BẢO HÀNH & GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM:

  Sản phẩm được Công ty bán với bảo hành như có thể được nhà sản xuất mở rộng và không có bảo hành cho dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ đi kèm với sản phẩm hoặc các dịch vụ khác do Công ty cung cấp. BẢN ĐỒ BẢO ĐẢM CỦA NHÀ SẢN XUẤT LÀ TRƯỚC KHI MUA CÁC SẢN PHẨM B CONTNG LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY. CÔNG TY KHÔNG CÓ CÁC BẢO ĐẢM KHÁC VÀ BẤT CỨ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM ĐƯỢC KHẢ NĂNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TIÊU ĐỀ VÀ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐƯỢC BỊ TỪ CHỐI. KHÁCH HÀNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỂ CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG THEO HƯỚNG DẪN CỦA NHÀ SẢN XUẤT VÀ CÔNG TY S SH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NGƯỜI CHỌN LỰA CHỌN LỰA CHỌN CỦA SẢN PHẨM CHO MỘT ỨNG DỤNG CỤ THỂ HOẶC KHÁC. Không có bảo hành nào sẽ được áp dụng nếu sản phẩm bị thay đổi hoặc sửa đổi sau khi giao hàng bởi Công ty. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY VỀ BẤT K CL KHIẾU NẠI CHO MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI KHIẾU NẠI HỢP ĐỒNG NÀY HOẶC TỪ HIỆU SUẤT HOẶC BỎ PHIẾU HỢP ĐỒNG NÀY HOẶC KẾT NỐI BẤT CỨ NGƯỜI HÃY CUNG CẤP VỚI BẤT K PRODUCTS SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀY, HOẶC BÁN, BÁN, HOẠT ĐỘNG HOẶC SỬ DỤNG CÓ THỂ CÁC SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT HOẶC PHẦN ĐƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN CÂU HỎI, ĐƯỢC DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, NGẮN HẠN (BAO GỒM ĐỐI TƯỢNG VÀ CHO SỰ THIỆT HẠI VÀ THIỆT HẠI) HOẶC CÁC LOẠI KHÁC, S SH KHÔNG BẤT K EV SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁ CHO SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT HOẶC PHẦN THAM GIA CLAIM, CHẤP NHẬN NGUYÊN NHÂN HOẶC L FAI. KHÔNG CÓ SỰ KIỆN BẤT K TH CÔNG TY BẤT K TH BÊN THỨ BA CHO BẤT K CON THIỆT HẠI BẤT HỢP, BẤT HỢP HOẶC ĐỘC QUYỀN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CHO MẤT LỢI NHUẬN, LỢI NHUẬN, BÁN HÀNG, DỮ LIỆU, KINH DOANH, GOODWILL HOẶC SỬ DỤNG, NGAY CẢ NẾU CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC THIỆT HẠI NÀY. CÁC BÊN ĐỒNG Ý R THNG KHÔNG CÓ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY CÔNG TY KHÔNG HỢP ĐỒNG VỚI CÁC HỢP ĐỒNG, ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG VIỆC ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC MUA HOẶC CÁC LOẠI CUNG CẤP ĐƯỢC CUNG CẤP Ở ĐÂY. Bất kỳ nguyên nhân hành động nào đối với Công ty phải được lập trong vòng 1 năm kể từ ngày mua hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

  Nếu Công ty cung cấp cho Khách hàng lời khuyên, đào tạo, hỗ trợ ứng dụng hoặc hỗ trợ khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào được cung cấp dưới đây hoặc bất kỳ thiết bị, hệ thống hoặc loại sản phẩm nào có thể được cài đặt, Công ty sẽ cung cấp lời khuyên hoặc hỗ trợ đó Công ty chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, cho dù dựa trên hợp đồng, bảo hành, bị tra tấn (kể cả sơ suất) hoặc các căn cứ khác. Để duy trì chất lượng dịch vụ khách hàng, Công ty có thể theo dõi hoặc ghi lại các cuộc gọi điện thoại và các thông tin liên lạc khác.

  12. MÔ TẢ:

  Tất cả các chi tiết kỹ thuật, bản vẽ, hình minh họa, mô tả và thông tin cụ thể về trọng lượng, kích thước hoặc dung lượng và các chi tiết khác bao gồm, không giới hạn, các tuyên bố liên quan đến luật pháp hoặc quy định (cùng với "Mô tả") ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện (bao gồm, không giới hạn, trong danh mục, các trang web, trên ghi chú công văn, hóa đơn hoặc bao bì) nhằm cung cấp ý tưởng chung về sản phẩm, nhưng sẽ không tạo thành một phần của Thỏa thuận này. Nếu Mô tả của bất kỳ sản phẩm nào khác với mô tả của nhà sản xuất thì mô tả sau sẽ được coi là chính xác. Công ty dựa vào thông tin đó, nếu có, có thể do nhà sản xuất sản phẩm cung cấp và không chịu trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng hoặc bị tra tấn, hoặc theo quy chế, quy định hoặc cách khác về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào từ Mô tả đó. bởi sự sơ suất của Công ty hoặc bằng cách khác. Công ty có thể thay đổi các sản phẩm như một phần của chương trình cải tiến hoặc tuân thủ pháp luật. Trong trường hợp sản phẩm được gắn cờ là tuân thủ RoHS hoặc nơi được sử dụng, điều này có nghĩa là, dựa trên thông tin do nhà cung cấp của chúng tôi cung cấp, sản phẩm không chứa các chất bị hạn chế bởi Chỉ thị Cộng đồng Châu Âu (2002/95 / EC) về Hạn chế sử dụng một số chất độc hại, thường được gọi là Chỉ thị RoHS, ở mức vượt quá giá trị nồng độ tối đa dự đoán hoặc sự tồn tại của các chất bị hạn chế trong sản phẩm ở mức vượt quá nồng độ được phép là một trong những ứng dụng cụ thể được liệt kê trong Phụ lục của Chỉ thị RoHS. Tuân thủ RoHS Có nghĩa là các sản phẩm đó, trong một họ sản phẩm, được đánh dấu là RoHS Compliant. Thông tin này có tính chất chung và không nhằm giải quyết hoàn cảnh của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức cụ thể nào. Không ai nên hành động dựa trên những thông tin đó nếu không có lời khuyên chuyên môn phù hợp. Vui lòng xem trang web của chúng tôi, www.ietlabs.com , để biết thông tin cập nhật và danh sách sản phẩm tuân thủ RoHS hiện hành. Thông tin trên trang web của chúng tôi thay thế thông tin chứa trong bất kỳ danh mục in nào của Newark hoặc ấn phẩm khác.

  13. FARS / DFARS:

  Công ty chỉ đồng ý tuân thủ các điều khoản "bắt buộc lưu thông" được tìm thấy trong Mục 52.244-6 của FAR. Công ty không đồng ý tuân theo bất kỳ DFAR nào.

  15. KIẾN TRÚC LỰC LƯỢNG:

  Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại do bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện toàn bộ hoặc một phần từ Hành vi của Thiên Chúa, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gián đoạn lao động, nghị định hoặc kiểm soát của chính phủ, cuộc nổi dậy, chiến tranh, rủi ro, thiếu hụt, không có khả năng để mua hoặc vận chuyển sản phẩm hoặc có giấy phép và giấy phép, mất khả năng thanh toán hoặc không có khả năng thực hiện khác của nhà sản xuất, chậm trễ vận chuyển, bất kỳ khả năng phi thương mại nào khác và / hoặc bất kỳ trường hợp nào ngoài tầm kiểm soát của Công ty.

  16. LUẬT PHÁP:

  Thỏa thuận này và bất kỳ việc bán hàng nào dưới đây sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Tiểu bang Delaware mà không liên quan đến các xung đột về các quy tắc và địa điểm luật pháp tại các tòa án liên bang và tiểu bang Nassau, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Các bên rõ ràng loại trừ việc áp dụng Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng bán hàng quốc tế năm 1980, nếu có điều kiện khác.

  17. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP:

  Các hành động của Công ty đối với khách hàng không thanh toán bởi giá mua sản phẩm do Công ty bán hoặc để khắc phục các vi phạm khác của Khách hàng về các Điều khoản và Điều kiện Bán này có thể được Công ty đưa ra. hoặc tòa án tư pháp nước ngoài có thẩm quyền hoặc tại Công ty, các tranh chấp giữa Công ty và Khách hàng, bao gồm tất cả các yêu cầu không tuân thủ Công ty, cuối cùng sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Thành phố, Delaware, Hoa Kỳ theo các Quy tắc Thương mại của người Mỹ Hiệp hội Trọng tài, bởi một trọng tài viên được chỉ định phù hợp với Quy tắc Thương mại áp dụng các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng này và các điều khoản nhất quán của luật liên bang và tiểu bang (ngoại trừ xung đột luật) của Tiểu bang Delaware, Hoa Kỳ

  18. TỔNG QUAN:

  Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản đó sẽ được thực thi ở mức tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, và tính hợp lệ, hợp pháp và thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không được bất kỳ cách nào bị ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng do đó.

  19. WAIVER:

  Công ty không nhấn mạnh vào việc thực hiện bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào có trong Thỏa thuận này, hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào của Công ty dưới đây, sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào của Công ty theo Thỏa thuận này.

  20. KHÔNG BÊN LỢI BÊN THỨ BA:

  Các điều khoản được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện Bán này là vì lợi ích duy nhất của các bên theo đây, và không trao quyền, lợi ích hoặc yêu cầu đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không phải là một bên.