esi RS925D kháng thập kỷ

  • Độ chính xác cao - 20 ppm + 0,5 mΩ
  • Độ ổn định cao - 20 ppm + 0,5 mΩ
  • Sức đề kháng từ 10 mΩ đến 1,1 MΩ
  • Độ phân giải 20 μΩ
  • Kháng cự tối thiểu cố định chính xác
  • Điện trở tự cảm kín, bịt kín
  • 4 thập kỷ đầu tiên có thể được cắt riêng để tăng độ chính xác
  • Độ phân giải 20 In Để loại bỏ điện trở tiếp xúc và nhiệt emf, RS925D tích hợp bộ biến trở. Kết quả là, hiệu ứng điện trở và tiếp xúc được loại bỏ bằng cách thêm hiệu quả vào trở kháng đầu vào của thiết bị đo.
  • Hệ số nhiệt độ thấp - thấp nhất là 3 ppm / ° C
  • Thiết bị chuyển mạch tiếp xúc màu bạc rắn hiệu suất cao
Priced at
17.293,00 US$