Tụ điện phân rã GenRad 1419-B

  • Phạm vi từ 100 pF đến 1,1 µF
  • Lựa chọn 3 mô hình
  • Độ chính xác tốt đến 0,5%
  • Hệ số điện dung và tản nhiệt chỉ thay đổi một chút với tần số từ dc thông qua dải tần số âm thanh.
  • Hấp thụ và mất điện môi thấp
  • Được che chắn hoàn toàn và bịt kín.
  • Tất cả các vật liệu cách nhiệt có chất lượng cao nhất.
  • Hệ số nhiệt độ thấp.
Priced at
0,00 US$