Hộp thập tự kháng HARS-X-4-1

 • Resistance from 1 mΩ to 111 MΩ
 • Available in double-power version: HARS-X2
 • Wide choice: single through 11 decade units
 • High accuracy - 0.01% (100 ppm)
  • HARS-X: ±(0.01% + 2 mΩ)
  • HARS-B: ±(0.1% + 4 mΩ)
 • Rất thấp không kháng: <1 mΩ mỗi thập kỷ cho HARS-X
 • Các liên hệ hợp kim bạc rắn hiệu năng cao
 • Hệ số nhiệt độ thấp: - 5 ppm / ° C
 • Điện trở không cảm ứng hoặc điện cảm thấp
 • Rack rack có sẵn

Priced at
1.954,00 US$