GenRad 1433 Series Decade điện trở

 • Độ chính xác chính xác 0,01%
 • Dải điện trở từ 1 mΩ đến 111.11111111 MΩ
 • Có sẵn 36 mẫu, 3 đến 11 mặt số. Chỉ trả tiền cho phạm vi bạn cần!
 • Đặc điểm tần số xuất sắc
 • Hệ số nhiệt độ thấp
 • Ổn định tuyệt vời
 • Sức đề kháng thấp bằng không
 • Tiêu chuẩn công nghiệp
 • Excellent stability
 • Low temperature coefficient
 • Low zero resistance
 • Industry standard
 • Built to Last--Made in the USA
Prices range from 875,00 US$ to 7.686,00 US$
Prices range from 875,00 US$ to 7.686,00 US$
Estimated Delivery is 2 to 4 weeks