Hộp số thập phân kháng HRRS Series cao

  • Kháng từ 100 Ω đến 100 GΩ
  • Độ chính xác cao: lên tới 0,01%, 3 Lớp chính xác khả dụng
  • Điện áp lên đến 2000 V
  • TC tuyệt vời: thấp nhất là 5 ppm / ° C
  • Hệ số điện áp thấp: thấp 0,2 ppm / V
  • Thiết bị chuyển mạch hợp kim bạc rắn hiệu năng cao
  • Rack rack có sẵn
Prices range from 1.240,00 US$ to 5.718,00 US$
Prices range from 1.240,00 US$ to 5.718,00 US$
Estimated Delivery is 3 to 7 weeks