OS-260 & OS-270 Kháng Decade Hộp / RTD Simulator

  • Điện trở điều khiển bộ vi xử lý ohm SOURCE mang tính cách mạng giống như không có gì bạn từng thấy trước đây!
  • Bằng sáng chế Hoa Kỳ 6487456
  • Hai mô hình hiệu quả về chi phí có sẵn
  • Độ chính xác là chặt chẽ như 0,01%, với độ phân giải tốt như 0,01Ω
  • Được thiết kế như một mẫu chuẩn RTD lý tưởng
Prices range from 1.285,00 US$ to 1.455,00 US$
Prices range from 1.285,00 US$ to 1.455,00 US$
Estimated Delivery is 1 week