KVD-500 Bộ chia điện áp Kelvin-Varley

  • Thích hợp để sử dụng trong điện áp và ngăn hiện tại để kiểm tra hiệu chuẩn và tuyến tính
  • Loại bỏ nhu cầu quay số và chiết áp nhiều lần
  • Các đơn vị từ 1 đến 6 thập kỷ có sẵn • Độ chính xác điện trở từ 0,01% đến 1%
  • Có sẵn như một dụng cụ độc lập trong vỏ nhựa hoặc không có vỏ để lắp bảng điều khiển
  • Hoàn toàn tùy biến cho nhu cầu của khách hàng
Priced at
745,00 US$