OS-260 kháng Decade Box / RTD Simulator

  • Ô cách mạng ohm SOURCE Bộ vi xử lý kiểm soát kháng Decade Hộp giống như không có gì bạn đã từng thấy trước đây!
  • Hai mô hình hiệu quả về chi phí có sẵn
  • Độ chính xác là chặt chẽ như 0,01%, với độ phân giải tốt như 0,01Ω
  • Được coi là một mẫu chuẩn RTD lý tưởng
Priced at
1.235,00 US$