Tiêu chuẩn kháng SRoh-1G 1 Gigohm

  • 1 Tiêu chuẩn kháng Gigohm
  • Rất ổn định - lên đến 5000 ppm / năm
  • ISO-17025 Bao gồm hiệu chuẩn được công nhận
  • 3 năm bảo hành bao gồm
  • TC tuyệt vời - thấp tới 1 ppm / ° C
  • Nhiều giá trị - 1 mΩ đến 10 TΩ
Priced at
1.123,00 US$