Điện trở chuẩn độ chính xác cao SRR Series

  • Độ chính xác cao bốn thiết bị đầu cuối tiêu chuẩn điện trở
  • Giá trị điện trở: 0,0001 Ω, 0,001 Ω, 0,01 Ω, 0,1 Ω
Prices range from 3.945,00 US$ to 3.945,00 US$
Prices range from 3.945,00 US$ to 3.945,00 US$
Estimated Delivery is 4 to 12 weeks